Sertifikaatit ja rekisteröidyt merkit laadun takeena

Meille laatu on yksi tärkeimmistä arvoista. Laadun takeena MELZEN-tuotteella on pitkä lista sertifikaatteja.

MELZEN-ravintolisät valmistetaan Suomessa. Tuotantolaitoksen toimintajärjestelmät täyttävät sekä kansalliset (mm. omavalvonta, HACCP), että kansainväliset vaatimukset. Ravintolisien tuotekehitys-, valmistus- ja pakkaamistoiminta on sertifioitu FSSC 22000 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän mukaisesti.

  • FSSC 22000 on elintarviketurvallisuuden sertifiointijärjestelmä, joka auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan elintarviketurvallisuuteen liittyviä riskejä. 
  • Omavalvonta on toimijan oma järjestelmä, jolla pyritään varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta.
  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet) on elintarviketuotannon hallintajärjestelmä, jossa elintarvikkeen turvallisuus taataan terveyttä vaarantavien biologisten, kemiallisten ja fysikaalisten vaarojen hallinnalla elintarvikkeiden raaka-aineista niiden valmistukseen, jakeluun ja myyntiin.

MELZEN-ravintolisien muoviset pakkaukset ovat korkealuokkaisia ja sertifioitu niin, että niiden käyttö ravintolisien ja lääketeollisuuden tuotteiden pakkaamisessa on mahdollista (ISO 9001, PS 9000, ISO 15378).

  • ISO 9001 -standardi muodostaa laadunhallinnan johtamiselle kehyksen, jonka avulla yritykset voivat palvella asiakkaitaan paremmin ja varmistaa, että tuotteet ja palvelut täyttävät aina niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin vaatimukset.
  • PS 9000 perustuu lääkepakkausmateriaalien valmistajille tarkoitettuun ISO 9001 laatustandardiin. Standardi määrittelee erityistarpeet ja ohjeistuksen GMP:lle (= Good Manufacturing Practice).
  • ISO 15378 on lääkevalmisteiden ensisijaisia pakkausmateriaaleja koskeva standardi. 

MELZEN-tuotteen tyhjän muovipurkin voit kierrättää muovinkeräyksessä.

Laatu tulee meille myös siitä, että pystymme tukemaan suomalaista työvoimaa. Kaikista MELZEN-tuotteista löytyy Avainlippu-merkki.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu ja työllistää Suomessa. Avainlippu-merkki viestii tuotteen suomalaisesta alkuperästä luotettavasti, ja se auttaa valitsemaan suomalaisen vaihtoehdon.

Avainlippu-merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto. Liitolla on tällä hetkellä n. 5000 jäsenyritystä lähes kaikilta toimialoilta ja kaikkia näitä yrityksiä yhdistää yksi asia: suomalainen vastuullinen työ.

Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykset

  • luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia
  • huomioivat tuotannon ja toiminnan vastuullisuuden, myös hankinnoissa ja alihankintaketjussa
  • tukevat työntekijöiden osaamista, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Solave Oy on sataprosenttisesti kotimainen yritys, ja myös me olemme Suomalaisen Työn Liiton jäsen.  MELZEN-melatoniiniyhdistelmävalmiste on suunniteltu yhteistyössä suomalaisen apteekkarin kanssa, ja tuotteet on valmistettu Suomessa.

Meille on tärkeää tukea osaltamme suomalaista työllisyyttä, ja siksi löydät Avainlippu-merkin kaikista MELZEN-tuotteistamme.